ورود ثبت نام لیست رستوران ها خانه
زمان تقریبی تحویل
30 تا 40 دقیقه
ساعت کاری
از ساعت 12 تا 16   -   از ساعت 18 تا 23
آدرس
معالی آباد حد فاصل گلدشت 2 و 3
حداقل مبلغ سفارش
100,000 ریال
محدوده سرویس
معالی آباد
فرهنگ شهر
نیایش
محمودیه
صنایع
تاچارا
همت شمالی-جنوبی
شاهد
شيمي گياه
30 تا 40 دقیقه