ورود ثبت نام لیست رستوران ها خانه
زمان تقریبی تحویل
30 تا 40 دقیقه
ساعت کاری
از ساعت 18 تا 24
آدرس
نیایش کوچه 3 هنگام 4
حداقل مبلغ سفارش
100,000 ریال
محدوده سرویس
نیایش
محمودیه
30 تا 40 دقیقه