ورود ثبت نام لیست رستوران ها خانه
زمان تقریبی تحویل
30 تا 40 دقیقه
ساعت کاری
از ساعت 09 تا 10
آدرس
معالی آباد رهبرماه
حداقل مبلغ سفارش
10,000 ریال
محدوده سرویس
معالي آباد
گلدشت و كوي وحدت
فرهنگ شهر
30 تا 40 دقیقه