ورود ثبت نام لیست رستوران ها خانه
زمان تقریبی تحویل
30 تا 40 دقیقه
ساعت کاری
از ساعت 12 تا 15   -   از ساعت 19 تا 24
آدرس
معالی آباد رهبرماه
حداقل مبلغ سفارش
10,000 ریال
محدوده سرویس
معالي آباد
گلدشت و كوي وحدت
فرهنگ شهر
30 تا 40 دقیقه