ورود ثبت نام لیست رستوران ها خانه
زمان تقریبی تحویل
30 تا 40 دقیقه
ساعت کاری
از ساعت 19 تا 24
آدرس
ستارخان
حداقل مبلغ سفارش
10,000 ریال
محدوده سرویس
ستارخان
عفيف آباد
زرگري
قدوسي غربي و شرقي
30 تا 40 دقیقه