ورود ثبت نام لیست رستوران ها خانه
زمان تقریبی تحویل
30 تا 40 دقیقه
ساعت کاری
از ساعت 12 تا 15   -   از ساعت 19 تا 24
آدرس
ستارخان
حداقل مبلغ سفارش
10,000 ریال
محدوده سرویس
ستارخان
عفيف آباد
زرگري
قدوسي غربي و شرقي
30 تا 40 دقیقه