ورود ثبت نام لیست رستوران ها خانه
زمان تقریبی تحویل
30 تا 40 دقیقه
ساعت کاری
از ساعت 18 تا 24
آدرس
چهار راه حافظیه
حداقل مبلغ سفارش
10,000 ریال
محدوده سرویس
فلکه گاز
فلکه علم
دروازه قرآن
هفت تن
ادبیات
ارم
ساحلی غربی
ساحلی شرقی
جمهوری
سمیه
30 تا 40 دقیقه