ورود ثبت نام لیست رستوران ها خانه
زمان تقریبی تحویل
30 تا 40 دقیقه
ساعت کاری
از ساعت 09 تا 10
آدرس
قدوسی غربی نبش کوچه 23
حداقل مبلغ سفارش
10,000 ریال
محدوده سرویس
ستارخان
همت جنوبی
همت شمالی
زرگری
فرهنگ شهر
قصردشت
نیایش
شاهد
قدوسی شرقی
زرهی
خارج از محدوده ارسال با آژانس
30 تا 40 دقیقه