ورود ثبت نام لیست رستوران ها خانه
زمان تقریبی تحویل
30 تا 40 دقیقه
ساعت کاری
از ساعت 18 تا 18
آدرس
قدوسی غربی نبش کوچه 17
حداقل مبلغ سفارش
10,000 ریال
محدوده سرویس
فرهنگ شهر
معالی آباد
ابیوردی
نیایش
زرگری
ستارخان
زرهی
قدوسی غربی و شرقی
قصردشت
30 تا 40 دقیقه