ورود ثبت نام لیست رستوران ها خانه
زمان تقریبی تحویل
30 تا 40 دقیقه
ساعت کاری
از ساعت 12 تا 16   -   از ساعت 18 تا 21
آدرس
زرهی سر شهید آقایی
حداقل مبلغ سفارش
100,000 ریال
محدوده سرویس
فرهنگ شهر
معالی آباد
بلوار امیرکبیر
همت شمالی-جنوبی
قدوسی غربی و شرقی
باسکول نادر
معالی آباد با آژانس
30 تا 40 دقیقه