ورود ثبت نام لیست رستوران ها خانه
زمان تقریبی تحویل
30 تا 40 دقیقه
ساعت کاری
از ساعت 12 تا 15   -   از ساعت 20 تا 24
آدرس
معالی آباد دوستان
حداقل مبلغ سفارش
100,000 ریال
محدوده سرویس
صنایع
فرهنگ شهر
قصردشت
تاچارا
همت شمالی-جنوبی
نیایش
30 تا 40 دقیقه