ورود ثبت نام لیست رستوران ها خانه
زمان تقریبی تحویل
40 تا 50 دقیقه
ساعت کاری
از ساعت 12 تا 15   -   از ساعت 19 تا 23
آدرس
معالی آباد دوستان
حداقل مبلغ سفارش
100,000 ریال
محدوده سرویس
صنایع
فرهنگ شهر
قصردشت
تاچارا
همت شمالی-جنوبی
نیایش
معالی آباد
40 تا 50 دقیقه