ورود ثبت نام لیست رستوران ها خانه
زمان تقریبی تحویل
40 تا 50 دقیقه
ساعت کاری
از ساعت 19 تا 24
آدرس
معالی آباد دوستان
حداقل مبلغ سفارش
100,000 ریال
محدوده سرویس
صنایع
فرهنگ شهر
قصردشت
تاچارا
همت شمالی-جنوبی
نیایش
معالی آباد
40 تا 50 دقیقه