ورود ثبت نام لیست رستوران ها خانه
زمان تقریبی تحویل
30 تا 40 دقیقه
ساعت کاری
از ساعت 09 تا 09
آدرس
خیابان عفیف آباد داخل کوچه 4
حداقل مبلغ سفارش
10,000 ریال
محدوده سرویس
قدوسی غربی و شرقی
زرهی
خلدبرین
زرگری
قصردشت
ابیوردی
ارم
همت شمالی-جنوبی
عفیف اباد
30 تا 40 دقیقه