ورود ثبت نام لیست رستوران ها خانه
زمان تقریبی تحویل
30 تا 40 دقیقه
ساعت کاری
از ساعت 19 تا 24
آدرس
چهار راه حافظیه بعد از باغ جهان نما رو به رو پمپ بنزین
حداقل مبلغ سفارش
100,000 ریال
محدوده سرویس
فلکه گاز
اطلسی
فلکه علم
ارم
ساحلی غربی
ساحلی شرقی
دروازه قرآن
30 تا 40 دقیقه