ورود ثبت نام لیست رستوران ها خانه
زمان تقریبی تحویل
30 تا 40 دقیقه
ساعت کاری
از ساعت 16 تا 16
آدرس
گلدشت معالی آباد لادن 8
حداقل مبلغ سفارش
10,000 ریال
محدوده سرویس
چمران
فرهنگ شهر
صنایع
گلدشت
30 تا 40 دقیقه