ورود ثبت نام لیست رستوران ها خانه
زمان تقریبی تحویل
30 تا 40 دقیقه
ساعت کاری
از ساعت 09 تا 10
آدرس
صدرا روبه رو دانشگاه پردیس صدرا (فقط دانشگاه پردیس)
حداقل مبلغ سفارش
ریال
محدوده سرویس
دانشگاه صدرا
30 تا 40 دقیقه