ورود ثبت نام لیست رستوران ها خانه
زمان تقریبی تحویل
30 تا 40 دقیقه
ساعت کاری
از ساعت 09 تا 09
آدرس
گلدشت معالی آباد
حداقل مبلغ سفارش
10,000 ریال
محدوده سرویس
معالی آباد
فرهنگ شهر
گلدشت
صنایع
قصردشت
30 تا 40 دقیقه