ورود ثبت نام لیست رستوران ها خانه
زمان تقریبی تحویل
30 تا 40 دقیقه
ساعت کاری
از ساعت 09 تا 09
آدرس
ساحلی چمران خیابان دانش آموز نرسیده به ایستگاه مترو
حداقل مبلغ سفارش
100,000 ریال
محدوده سرویس
قدوسی شرقی
قدوسی غربی
قصردشت
ارم
معالی آباد
فرهنگ شهر
رحمت آباد
30 تا 40 دقیقه