ورود ثبت نام لیست رستوران ها خانه
زمان تقریبی تحویل
30 دقیقه تا 40د دقیقه
ساعت کاری
از ساعت 09 تا 10
آدرس
معالی آباد رهبرماه روبروی شهرداری منطقه 1
حداقل مبلغ سفارش
100,000 ریال
محدوده سرویس
معالی آباد
فرهنگ شهر
کوی وحدت
صنایع
قصردشت تا میدان
نیایش و شاهد
30 دقیقه تا 40د دقیقه