ورود ثبت نام لیست رستوران ها خانه
زمان تقریبی تحویل
30 تا 40 دقیقه
ساعت کاری
از ساعت 09 تا 10
آدرس
شیراز - فرهنگ شهر - ایستگاه 14
حداقل مبلغ سفارش
100,000 ریال
محدوده سرویس
معالی آباد
همت جنوبی تا کوچه 12
همت شمالی تا سه را قدوسی
کوی وحدت
گلدشت معالی آباد
قدوسی غربی
30 تا 40 دقیقه