ورود ثبت نام لیست رستوران ها خانه
زمان تقریبی تحویل
30 تا 40 دقیقه
ساعت کاری
از ساعت 09 تا 10
آدرس
معالی آباد انتهای پزشکان تقاطع کساِِیی روبه رو کوچه 4
حداقل مبلغ سفارش
10,000 ریال
محدوده سرویس
معالی آباد
همت جنوبی
صنایع
فرهنگ شهر
30 تا 40 دقیقه