ورود ثبت نام لیست رستوران ها خانه
زمان تقریبی تحویل
25 دقیقه تا 35 دقیقه
ساعت کاری
از ساعت 20 تا 24
آدرس
شیراز-خیابان معالی آباد خیابان دوستان
حداقل مبلغ سفارش
100,000 ریال
محدوده سرویس
ولی عصر قصر دشت
معالی آباد
کوی وحدت
گلدشت معالی آباد
فرهنگ شهر
خارج از محدوده ارسال با آژانس
25 دقیقه تا 35 دقیقه