ورود ثبت نام لیست رستوران ها خانه
زمان تقریبی تحویل
25 دقیقه تا 45 دقیقه
ساعت کاری
از ساعت 09 تا 10
آدرس
شیراز-خیابان نیایش
حداقل مبلغ سفارش
100,000 ریال
محدوده سرویس
شاهد
هنگام
محمودیه
نیایش
قصردشت تا زرگری
ارم
گلستان
عفیف آباد
قدوسی غربی و شرقی
معالی آباد
تاچارا
25 دقیقه تا 45 دقیقه