ورود ثبت نام لیست رستوران ها خانه
زمان تقریبی تحویل
30 تا 40 دقیقه
ساعت کاری
از ساعت 12 تا 15   -   از ساعت 19 تا 21
آدرس
خیابان نیایش
حداقل مبلغ سفارش
100,000 ریال
محدوده سرویس
نیایش و محمودیه
چوگیا
معالی آباد
صنایع
چمران
30 تا 40 دقیقه