ورود ثبت نام لیست رستوران ها خانه
زمان تقریبی تحویل
30 تا 40 دقیقه
ساعت کاری
از ساعت 19 تا 24
آدرس
خیابان نیایش
حداقل مبلغ سفارش
100,000 ریال
محدوده سرویس
نیایش و محمودیه
چوگیا
معالی آباد
صنایع
چمران
30 تا 40 دقیقه