ورود ثبت نام لیست رستوران ها خانه
زمان تقریبی تحویل
20 تا 40 دقیقه
ساعت کاری
از ساعت 19 تا 19
آدرس
شیراز-خیابان عفیف آباد
حداقل مبلغ سفارش
100,000 ریال
محدوده سرویس
قدوسی غربی و شرقی
ستارخان
عفیف آباد
همت شمالی و جنوبی
بلوار بعثت
خلدبرین
زرگری
قصردشت تا میدان
20 تا 40 دقیقه