ورود ثبت نام لیست رستوران ها خانه
زمان تقریبی تحویل
30 تا 40 دقیقه
ساعت کاری
از ساعت 09 تا 10
آدرس
دروآزه قرآن رو به رو لونا پارک
حداقل مبلغ سفارش
100,000 ریال
محدوده سرویس
هفت تن
بلوار جدید قرآن
ابولکلام
خیابان جمهوری
ارم
نارون
خاکشناسی
بلوار چهل مقام
30 تا 40 دقیقه