ورود ثبت نام لیست رستوران ها خانه
زمان تقریبی تحویل
30 تا 40 دقیقه
ساعت کاری
از ساعت 19 تا 24
آدرس
همت جنوبی
حداقل مبلغ سفارش
100,000 ریال
محدوده سرویس
همت شمالی-جنوبی
فرهنگ شهر
معالی آباد
قدوسی غربی و شرقی
زرگری
والفجر
ستارخان
30 تا 40 دقیقه