ورود ثبت نام لیست رستوران ها خانه
زمان تقریبی تحویل
30 تا 40 دقیقه
ساعت کاری
از ساعت 12 تا 15   -   از ساعت 19 تا 22
آدرس
همت جنوبی
حداقل مبلغ سفارش
100,000 ریال
محدوده سرویس
همت شمالی-جنوبی
فرهنگ شهر
معالی آباد
قدوسی غربی و شرقی
زرگری
والفجر
ستارخان
30 تا 40 دقیقه