ورود ثبت نام لیست رستوران ها خانه
زمان تقریبی تحویل
30 تا 40 دقیقه
ساعت کاری
از ساعت 12 تا 16   -   از ساعت 18 تا 21
آدرس
همت جنوبی
حداقل مبلغ سفارش
100,000 ریال
محدوده سرویس
همت شمالی-جنوبی
معالی آباد
فرهنگ شهر
قدوسی غربی و شرقی
زرگری
ستارخان
والفجر
30 تا 40 دقیقه