ورود ثبت نام لیست رستوران ها خانه
زمان تقریبی تحویل
30 تا 40 دقیقه
ساعت کاری
از ساعت 09 تا 10
آدرس
چمران رو به رو استخر انقلاب
حداقل مبلغ سفارش
100,000 ریال
محدوده سرویس
30 تا 40 دقیقه