ورود ثبت نام لیست رستوران ها خانه
زمان تقریبی تحویل
30 تا 40 دقیقه
ساعت کاری
از ساعت 12 تا 15   -   از ساعت 19 تا 24
آدرس
معالی آباد دوستان
حداقل مبلغ سفارش
100,000 ریال
محدوده سرویس
فلکه معلم
همت شمالی-جنوبی
صنایع
تاچارا
زرگری
چمران
نیایش و محمودیه
قدوسی غربی و شرقی
معالی آباد
فرهنگ شهر
30 تا 40 دقیقه