ورود ثبت نام لیست رستوران ها خانه
زمان تقریبی تحویل
30 تا 40 دقیقه
ساعت کاری
از ساعت 19 تا 24
آدرس
معالی آباد دوستان
حداقل مبلغ سفارش
100,000 ریال
محدوده سرویس
فلکه معلم
همت شمالی-جنوبی
صنایع
تاچارا
زرگری
چمران
نیایش و محمودیه
قدوسی غربی و شرقی
معالی آباد
فرهنگ شهر
30 تا 40 دقیقه